Lægeerklæring / Frihåndsattest 500 Kr.
Motorattest 500 kr.
Privat Konsultation 500 kr.
Vaccinationsgebyr

Mulighedserklæring

Handicapskilt attest

Lægeerklæring Vedr. Sygdom i forbindelse med eksamen på studie

200 kr

500 Kr

1000 kr

300 kr